C.C.JENSEN Polska Sp. z o.o.
ul. Ludwinowska 17
Mazowieckie
02-856 Warszawa
Poland

NIP: 951-20-19-208

Phone:      +48 22 648 83 43
Fax:          +48 22 648 85 69
E-mail:      ccjensen@ccjensen.com.pl