Teknoma OY
Kiilaniityntie 1
FIN-02920 Espoo
Finlanda

Phone: +358 9 681 021
Fax: +358 9 6810 2222
www.teknoma.fi

Contact: Mr. Eero Simola
Title: CJC Sales Manager
Mobile: +358 400 492 333
e-mail: eero.simola@teknoma.fi

Contact: Mr. Mikael Back
Title: CJC Technical Support & Service
Mobile: +358 50 52 77 0 77
e-mail: mikael.back@teknoma.fi